Opvang voor- en na school

Komen smullen 's middags

Opvang op woensdagnamiddag

Opvang tijdens de vakanties

Prijslijst

Alle opvang voor- en na school en op woensdagnamiddagen:

Hiervoor werken wij met een schooljaarabonnement.
Altijd startend vanaf 1 september (of instapdatum school) tot en met 30 juni.
Je bespreekt vooraf op welke momenten jij opvang wil genieten.
Op basis daarvan wordt een weekprijs gemaakt.
Deze weekprijs wordt vermenigvuldigd met het aantal weken effectief school.
(D.w.z. elke vrij dag/pedagogische studiedag/vakantiedag/... er van afgetrokken). 
Zo bekomen we de prijs voor het gehele schooljaar. 
Deze prijs wordt gedeeld door het aantal maanden school (=10 maanden). 
Dat is de forfaitaire maandprijs voor de gekozen opvang van uw zoon/dochter. 
 
Ongeacht of uw zoon/dochter aanwezig is dient de maandprijs voor het gehele schooljaar te worden betaald. Wij trekken altijd 1 week af in onze berekening op een heel jaar voor ziekte of zomaar afwezigheid. Komt uw kind altijd dan zit er op het gehele schooljaar 1 week gratis.
Is uw kind eens ziek of haalt u het uitzonderlijk zelf op dan zit er een marge van 1 week op.
De overige afwezigheden zijn betalend. 
 
​De berekening van schooljaar 2018-2019:

 Jaarlijks worden door ons de aantal effectieve schooldagen geteld. 

Voor schooljaar 2018-2019 zijn dit er 177. 

 

      177 schooldagen min:

 

  • 5 dagen voor uitzonderlijke afwezigheden zoals ziekte bijvoorbeeld.

  • 2 extra dagen voor onvoorziene afwezigheid door schoolevenementen zoals sportdag bijvoorbeeld.

 

  = 170 aan te rekenen dagen voor dit schooljaar = 34 weken school/opvang.

 

  Uw weekprijs   x  34 weken = jaarprijs voor dit schooljaar

 

  Jaarprijs voor dit schooljaar / 10 maanden school = te betalen prijs per maand

    
Ongeacht of een maand dus 3, 4 of 5 schoolweken bevat, de prijs is elke maand dezelfde. 
 

Alle opvang op vrije dagen, pedagogische studiedagen & vakantiedagen:

Hiervoor organiseren wij inschrijfdagen:

Hieronder staan de inschrijfmomenten voor schooljaar 2019-2020. BESCHIKBAAR VANAF AUG 2019

De inschrijvingen voor vakanties in schooljaar 2018-2019 zijn reeds verstreken.

 

 

Er zijn per schooljaar 3 inschrijvingsmomenten: 

 

1. September: voor herfstvakantie en pedagogische studiedagen in het 1e trimester.  

2. December: voor de krokus- en de paasvakantie en pedagogische studiedagen in het 2e trimester.

3. Maart: voor de grote vakantie en de pedagogische studiedagen in het 3e trimester.

Per inschrijfmoment zijn er 2 data van belang:

Op de eerste datum mag je je gewenste opvangdagen mailen vanaf 7u 's morgens.

Op de tweede datum mag je de goedgekeurde opvangdagen komen betalen en krijg je gelijk je fiscaal attest (en eventueel een attest voor de mutualiteit) mee. Op dat moment vragen wij ook om de medische fiche (bestaande) te controleren/in te vullen.

TARIEVEN VOLLE DAGEN:

Opvang per week (dus 5 volle dagen in één dezelfde week): €90 (Als baby/peuter klant in PIPPO)

Opvang per week (dus 5 volle dagen in één dezelfde week): €100 (Enkel klant als schoolgaande)

Opvang per dag: €19/dag (max. 9u, als baby/peuter klant in PIPPO)

Opvang per dag: €21/dag (max. 9u, enkel klant als schoolgaande)

Opvang per dag: €21/dag (van start opvang tot sluitingstijd, als baby/peuter klant in PIPPO)

Opvang per dag: €23/dag (van start opvang tot sluitingstijd, enkel klant als schoolgaande)

TARIEVEN HALVE DAGEN:

Opvang per week (dus 5 halve dagen in één dezelfde week): €75 (Als baby/peuter klant in PIPPO)

Opvang per week (dus 5 halve dagen in één dezelfde week): €80 (Enkel klant als schoolgaande)

Opvang per dag: €16/dag (max. 5u, als baby/peuter klant in PIPPO)

Opvang per dag: €17/dag (max. 5u, enkel klant als schoolgaande)

VOORDEELTARIEF BIJ MEERDERE KINDEREN:

Opvang 2e kind bij gelijktijdige aanwezigheid: -10%

Opvang 3e kind bij gelijktijdige aanwezigheid: -20%

Opvang 4e kind bij gelijktijdige aanwezigheid: -30%

 © 2019 by Pistache